Saturday, April 17, 2010

LENCANA & BENDERA


  • Berbentuk perisai an berukuran diameter 3 cm
  • Lencana ini mula digunakan pada tahun 1965
  • Bunga Raya - Bunga kebangsaan Malasyia
  • Berilmu Ke Arah Akhlak Mulia - cogankata sekolah
  • Biru tua di sebelah kiri perisai pelajar senior
  • Biru muda di sebelah kanan adalah pelajar junior
  • Gabungan warna biru tua dan muda - kesinambungan SMKK 

Bendera SMK Kampar
Lagu Sekolah

SMK yang dicintai
Namanya harum di Kampar

Mendidik dan membimbing kami

Ke arah jaya segala

Berilmu ke arah akhlak mulia

Adalah rukun sekolah kita

Berdisiplin,bersantun,berusaha

Mencapai cita mulia

SMK yang dicintai

Kejayaan tetap kekal
Jasa guru takkan kami lupai

Rukun Negara amalan kita


 
Warga Guru Budiman

Guru-Guru Praktikum 2010

STAFF

MOHON MAAF.
LAMAN INI SEDANG DALAM PEMBINAAN.
KESULITAN AMATLAH DIKESALI.
TERIMA KASIH.

GURU-GURU BUDIMAN


HARAP MAAF. SEDANG DALAM PEMBINAAN.

FALSAFAH SEKOLAH


Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar
Berhasrat untuk melahirkan
individu yang berakhlak mulia

mewujudkan pembelajaran
yang terancang dan terawal
untuk memupuk dan memperkembangkan

kebolehan setiap pelajar
ke arah kecemerlangan

yang seimbang untuk dirinya

ibu bapa,agama,masyarakat dan Negara.

MATLAMAT STRATEGIK

Pengurusan dan kepimpinan


1. memantapkan pengurusan organisasi yang berkualiti.


2. melaksanakan pembangunan sumber manusia berteraskan ilmu,iman dan amal.


3. memantapkan pengurusan sekolah sebagai ”pemimpin intraksional”yang cekap dan berkesan.


4. menguruskan infrastruktur dengan cekap.


5. menguruskan kewangan dengan efisen ,akuantibiliti dan intergriti.


6. menguruskan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK)dengan cekap dan berkesan.Kecemerlangan Akademik

1. meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan awam.

2. meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan pelajar.


3. memantapkan pelaksanaan Dasar 60:40.


4. meningkatkan pelaksanaan Dasar PPMSI.


5. meningkatkan penguasaan dan penggunaan TMK.


6. meningkatkan ketrampilan murid.


7. meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat.


Pembangunan Sahsiah

1. mengukuhkan pembudayaan adab warga sekolah.

2. memantapkan disiplin pelajar sekolah.


3. memantapkan perpaduan dalam kalangan warga sekolah.


4. meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah.


5. mengukuhkan pembentukkan jati diri dalam kalangan warga sekolah.


6. meningkatkan penglibatan keluarga dan masyarakat dalam pembentukkan sahsiah warga sekolah. 
Pembangunan Sukan

1. mewujudkan peluang untuk murid mengembangkan bakat sukan .

2. mewujudkan budaya saing secara sihat,memupuk nilai kerjasama serta membangkitkan semangat patriotisme dan perpaduan secara berterusan.


3. mengembangkan bakat dan potensi ”pelajar atlet”ke peringkat tinggi.


4. meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam kalangan pengurus dan pemimpin sukan.


5. meningkatkan kuantiti dan kualiti infrastruktur sukan.


6. menghargai segala pengorbanan dan sumbangan ”pelajar atlet” dan pemimpin sukan.

Kecemerlangan Kokurikulum

1. mempertingkatkan kompetensi pengurusan kokurikulum.


2. mewujudkan peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan potensi kempimpinan.

3. menanam sikap positif,nilai-nilai murni dan membangkitkan semangat patriotisme dan intergrasi antara kaum secara berterusan .

4. meningkatkan aktiviti penyelidikan bagi tujuan memperkayakan ilmu pengurusan dan kepimpinan dalam bidang kokurikulum.

5. meningkatkan penggunaan infrastruktur kokurikulum kepada warga sekolah.PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar,Perak Darul Ridzuan dengan penuh tekad,keazaman dan beriltizam serta berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga kami untuk;

1. Menyediakan program Pengajaran dan Pembelajaran yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak pelajar,masyarakat dan negara.

2. Menentukan proses Pengajaran dan Pembelajaran selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

3. Memberikan peluang dan layanan yang saksama kepada pelajaran tanpa mengira latar belakang,agama dan keturunan.

4. Mengadakan alat bantu mengajar yang berkesan,canggih dan terkini.

5. Menyediakan perkhidmatan yang cekap,pantas dan bijaksana.

6. Menyediakan perkhidmatan guru dan staf sokongan yang berdedikasi,beriltizam, terlatih,bertanggungjawab dan produktif serta berkhidmat dengan penuh semangat kekeluargaan.

7. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang selesa dengan amalan perkhidmatan penyayang.

8. Sentiasa peka dengan kehendak dan keperluan pelajar,guru,ibu bapa dan masyarakat.

9. Meningkatkan kegemilangan dan martabat professional keguruan.

VISI & MISI

VISI


Menjadikan SMK Kampar sekolah

berprestasi di Daerah Kinta Selatan

men jelang 2010


****************************************

MISIKami warga SMKK bersama-sama

melaksanakan sistem pendidikan

berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan

kecemerlangan dalam bidang:

1.Pengurusan dan kepimpinan yang cekap,berkesan dan telus.

2.Akademik yang berasaskan pengurusan,pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai peningkatan keputusan peperiksaan awam yang baik.

3.Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan.

4.Melahirkan jaguh sukan yang sihat dan bersih dari segi fizikal dan mental.

5.Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari,jati diri dan integrasi nasional.